SERVICES

CĂN 1PN + 1 – (47 – 51m2) – Cao cấp

Căn Studio 1PN – (30 – 35m2) Căn Studio 1PN – (30 – 35m2) – Cao cấp CĂN 1PN + 1 – (47 – 51m2) CĂN 1PN+1 – (47 – 51m2) – Cao cấp Căn 2PN + 1 – 1WC- (58 – 62m2) Căn 2PN+1 – 1WC- (58 – 62m2) – Cao cấp Căn 2PN+1 [...]
Read More

Căn 3PN – (81 – 82M2) – Cao cấp

Căn Studio 1PN – (30 – 35m2) Căn Studio 1PN – (30 – 35m2) – Cao cấp CĂN 1PN + 1 – (47 – 51m2) CĂN 1PN+1 – (47 – 51m2) – Cao cấp Căn 2PN + 1 – 1WC- (58 – 62m2) Căn 2PN+1 – 1WC- (58 – 62m2) – Cao cấp Căn 2PN+1 [...]
Read More

Căn 2PN + 1 – 2WC – (66-68m2) – Cao cấp

Căn Studio 1PN – (30 – 35m2) Căn Studio 1PN – (30 – 35m2) – Cao cấp CĂN 1PN + 1 – (47 – 51m2) CĂN 1PN+1 – (47 – 51m2) – Cao cấp Căn 2PN + 1 – 1WC- (58 – 62m2) Căn 2PN+1 – 1WC- (58 – 62m2) – Cao cấp Căn 2PN+1 [...]
Read More

Căn 2PN + 1 – 1WC- (58 – 62m2) – Cao cấp

Căn Studio 1PN – (30 – 35m2) Căn Studio 1PN – (30 – 35m2) – Cao cấp CĂN 1PN + 1 – (47 – 51m2) CĂN 1PN+1 – (47 – 51m2) – Cao cấp Căn 2PN + 1 – 1WC- (58 – 62m2) Căn 2PN+1 – 1WC- (58 – 62m2) – Cao cấp Căn 2PN+1 [...]
Read More

Căn Studio 1PN – (30 – 35m2) – Cao cấp

Căn Studio 1PN – (30 – 35m2) Căn Studio 1PN – (30 – 35m2) – Cao cấp CĂN 1PN + 1 – (47 – 51m2) CĂN 1PN+1 – (47 – 51m2) – Cao cấp Căn 2PN + 1 – 1WC- (58 – 62m2) Căn 2PN+1 – 1WC- (58 – 62m2) – Cao cấp Căn 2PN+1 [...]
Read More

Căn Studio 1PN – (30 – 35m2)

Thiết kế – thi công trọn gói chỉ từ:

99, 000, 000 đồng .

MIỄN PHÍ 100% gói ưu đãi thiết kế lên đến 20.000.000 đồng.

Thi công trong vòng 20 – 30 ngày.

Dịch vụ bảo trì trọn đời.

thiet-ke-can-ho-studio -1pn-30-35m2(8)
Read More

CĂN 1PN + 1 – (47 – 51m2)

Thiết kế – thi công trọn gói chỉ từ:

99, 000, 000 đồng .

MIỄN PHÍ 100% gói ưu đãi thiết kế lên đến 20.000.000 đồng

Thi công trong vòng 20 – 30 ngày

Dịch vụ bảo trì trọn đời.

can-ho-1pn-(42-51m2) (5)
Read More

Căn 2PN + 1 – 1WC- (58 – 62m2)

Thiết kế – thi công trọn gói chỉ từ:

149, 000, 000 đồng .

MIỄN PHÍ 100% gói ưu đãi thiết kế lên đến 20.000.000 đồng.

Thi công trong vòng 20 – 30 ngày.

Dịch vụ bảo trì trọn đời.

can-ho-2pn 58-62m2 (10)
Read More
  • 1
  • 2